Coaching - The Scheme

EASB Coaching Course Level 1

Dates TBA

Course Tutor: Nic Barrow

Maximum number of coaches: 12

Cost: £250

EASB Coaching Course Level 2

Dates TBA

Course Tutor: Nic Barrow

Maximum number of coaches: 6

Cost: £650